cgr.mlit.go.jp Domain and Site Review on cgr.mlit.go.jp
Domain
Contents
Traffic
SEO
Social
Header
cgr.mlit.go.jp

Whois of cgr.mlit.go.jp

Domain Name cgr.mlit.go.jp
Domain Length 14 characters
Top Level Domain jp
IP Addresses 210.148.109.11

Contents on cgr.mlit.go.jp

Contents Volume

Contents Length 43538 characters
Contents Body Length 4849 characters
Word Count 52 words

Title and Headings

Title ���y��ʏȁ@�����n�����
h1 There is no heading.
h2 There is no heading.
h3 There is no heading.
h4 There is no heading.
h5 There is no heading.
h6 There is no heading.

Content Change Over Time

Bigger the number, more changes in the contents detected since the last crawl.

Word Usage

ƌv (8%)

8%

28 (8%)

8%

TEL (6%)

6%

MB (6%)

6%

ǁi (6%)

6%

ƊT (6%)

6%

PDF (4%)

4%

JavaScript (4%)

4%

ÏZ (4%)

4%

ƁE (4%)

4%

āi (4%)

4%

2016 (4%)

4%

ƗV (2%)

2%

ȓy (2%)

2%

Ǒg (2%)

2%

NJǓ (2%)

2%

Loading (2%)

2%

Łj (2%)

2%

JACIC (2%)

2%

iPDF (2%)

2%

ȋL (2%)

2%

IFacebook (2%)

2%

Ȉē (2%)

2%

ƏC (2%)

2%

ƊC (2%)

2%

Copyright (2%)

2%

AQ (2%)

2%

āj (2%)

2%

Ȃƃi (2%)

2%

ȂǁA (2%)

2%

Text-to-Tag Ratio

Images

ALT Attributes Image URLs
���y��ʏȁ@�����n����� www.cgr.mlit.go.jp/new_image/tit_logo.gif
Go to English Site www.cgr.mlit.go.jp/new_images/english_site.gif
������傫������ɂ� www.cgr.mlit.go.jp/new_images/fontsize.gif
�T�C�g�}�b�v www.cgr.mlit.go.jp/new_image/btn_sitemap.gif
�h�Џ�� www.cgr.mlit.go.jp/new_images/bn_bousai.gif
���炵�ă~�[�e�B���O www.cgr.mlit.go.jp/Images/leftbanner_kurashite.jpg
�����u���b�N�����ҋ��c�� www.cgr.mlit.go.jp/Images/bnr_haccyu.gif
����S�i www.cgr.mlit.go.jp/Images/leftbanner_genba100.jpg
�̗p�ē� �ڂ����͂����� www.cgr.mlit.go.jp/images/bn_entry.png
�����n�����LINE�� www.cgr.mlit.go.jp/Images/bn_line.gif
�����n�����Facebook www.cgr.mlit.go.jp/Images/leftbanner_facebook.jpg
www.cgr.mlit.go.jp/Images/topbanner_douro.jpg
www.cgr.mlit.go.jp/Images/topbanner_tec_force.jpg
�֓��E���k���J���󂯂Ă̔��𑣂��ً}�s���̎��g�� www.cgr.mlit.go.jp/images/bnr_gouu_torikumi.gif
www.cgr.mlit.go.jp/new_image/btn_list_news.gif
www.cgr.mlit.go.jp/new_image/btn_list_press.gif
�ꗗ�͂����� www.cgr.mlit.go.jp/new_image/btn_list_useful.gif
�g���l�����H�R���N���|�g�̒���ۏ� www.cgr.mlit.go.jp/new_images/tonnerufukukou_concrete.gif
�u���H�ӂꂠ�����ԁv���i�W��̕�W�ɂ‚��� www.cgr.mlit.go.jp/new_images/fureai_hyogo2.gif
���݌���ւf�n�I�|����A�m��A�����A���ݎY�Ƃ̂i�����|�|�^���| www.cgr.mlit.go.jp/new_images/kensetugenba_go.jpg
��Ƃ̎Љ�v�������i�b�r�q�j www.cgr.mlit.go.jp/new_images/csr.gif
���H�\�����̘V�����΍� www.cgr.mlit.go.jp/new_images/bn_ramshackle.gif
���ݎY�Ƃ̖��͔��M���I www.cgr.mlit.go.jp/new_images/kensetu_miryoku.gif
���̉w�E�S���u���̉w�v�A���� www.cgr.mlit.go.jp/new_images/bn_michinoeki.gif
�����H���i���m�ۂɊւ����� www.cgr.mlit.go.jp/images/hinkaku.gif
�H���������ʂ� www.cgr.mlit.go.jp/new_images/bnr_koujihaccyu.gif
���H��ʋN�I�_���� www.cgr.mlit.go.jp/new_images/bnr_kishuten.gif
����27�N�x �S���s�s��ʓ������� www.cgr.mlit.go.jp/new_images/bnr_tokusei.jpg
���~�̉~���ȓ��H��ʂ̊m�ۂɌ���g�݂ɂ‚��� www.cgr.mlit.go.jp/new_images/bnr_winter.jpg
�~�Y�x�����O www.cgr.mlit.go.jp/new_images/mizubebn.gif
��^�Ԓʍs�K�����ɂނ��������n��A�����c�� www.cgr.mlit.go.jp/new_images/bnr_tokusha.gif
�����n��ɂ�����n�挚�݋Ƃ�BCP�F�萧�x www.cgr.mlit.go.jp/new_images/bn_bcp.jpg
�����n����ǁ@i-Construction www.cgr.mlit.go.jp/new_images/bnr_iconst.gif
���؈��S�ʍs�J���e www.cgr.mlit.go.jp/new_images/bnr_fumikiri.gif
���݋Z�p�t�H�[���� 2016 in �L�� www.cgr.mlit.go.jp/new_images/bnr_forum2016.png
�Z�p�Ǘ������񋟃V�X�e�� www.cgr.mlit.go.jp/new_images/banner1.gif
���H�ُ̈�𔭌�������E�E�E�ً}�ʕ�#9910�� www.cgr.mlit.go.jp/new_images/9910.gif
���̉w www.cgr.mlit.go.jp/new_images/michinoeki.gif
�L��n��v�� www.cgr.mlit.go.jp/new_images/bn_kouikikeikaku.gif
���݋Ǝ҂̋��E�o�R�E�@�ߏ��� www.cgr.mlit.go.jp/new_images/bnr_kensetu.gif
�L���p���v���W�F�N�g www.cgr.mlit.go.jp/new_images/bannaer.gif
�����n��ɂ�����n�挚�݋Ƃ�BCP�F�萧�x www.cgr.mlit.go.jp/new_images/bn_bcp.jpg

Files

File Type URL
.js http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js
.js www.cgr.mlit.go.jp/js_home/jquery.cross-slide.js
.js www.cgr.mlit.go.jp/js_home/SpryCollapsiblePanel.js
.js www.cgr.mlit.go.jp/js_home/index.js
.css www.cgr.mlit.go.jp/css_home/reset.css
.css www.cgr.mlit.go.jp/css_home/common.css
.css www.cgr.mlit.go.jp/css_home/head.css
.css www.cgr.mlit.go.jp/css_home/lNavi.css
.css www.cgr.mlit.go.jp/css_home/contents.css
.css www.cgr.mlit.go.jp/css_home/post.css
.css www.cgr.mlit.go.jp/css_home/tooltip.css
.css www.cgr.mlit.go.jp/css_home/fotter.css

Internal Links

Anchor texts URL
�ڂ��������͂����� www.cgr.mlit.go.jp/namazu/kensaku.htm
www.cgr.mlit.go.jp/english/index.html
www.cgr.mlit.go.jp/se/usability.htm
www.cgr.mlit.go.jp/sitemap.htm
������ www.cgr.mlit.go.jp/soumu/index.htm
��敔 www.cgr.mlit.go.jp/cginfo/syokai/busyo/kikaku/index.htm
������ www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/index.htm
�͐암 www.cgr.mlit.go.jp/cginfo/syokai/busyo/kasen/index.htm
���H�� www.cgr.mlit.go.jp/chiki/doyroj/index.html
�c�U�� www.cgr.mlit.go.jp/cginfo/syokai/busyo/eizen/main/index.html
�p�n�� www.cgr.mlit.go.jp/cginfo/syokai/busyo/youchi/index.html
�Ǔ������� www.cgr.mlit.go.jp/cginfo/chiiki_dukuri2001/sosiki.html
TOP>> www.cgr.mlit.go.jp/index.htm
���v www.cgr.mlit.go.jp/soumu/outline.htm
�����J www.cgr.mlit.go.jp/soumu/open.htm
�l���ی� www.cgr.mlit.go.jp/soumu/privacy.htm
�����n����ǎ��ƌv��T�v www.cgr.mlit.go.jp/soumu/summary.htm
�\�� www.cgr.mlit.go.jp/soumu/hyousyou.htm
�R���v���C�A���X���i�v�� www.cgr.mlit.go.jp/soumu/compliance.htm
���̑� www.cgr.mlit.go.jp/soumu/other.htm
�����n��̂߂����ׂ������̎p�^���S�E���S�^�����́^���R�E���j�E���� �^�𗬁E�A�g�^�n����x���錚�݋Z�p www.cgr.mlit.go.jp/cginfo/syokai/busyo/kikaku/index.htm
���ݕ��̊T�v www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/index_works.htm
�܂��Â���E���܂��Â���̌����� www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/machisuma_jouhou.htm
�܂��Â���E���܂��Â���E���݋Ƃ̎x����Ǝ�g���� www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/index_torikumi.htm
�葱���ꗗ�i�\���E�͏o�j www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/index_tetsuduki.htm

External Links

Anchor texts URL
�`�p��`�� http://www.pa.cgr.mlit.go.jp/
���c���k�u�ˌ��� http://www.bihoku-park.go.jp/
�m�d�v�r http://www.pa.cgr.mlit.go.jp/news/index.html
�`�p��`���Ƃ� http://www.pa.cgr.mlit.go.jp/shigoto/gyomu.html
�\�Z�T�v http://www.pa.cgr.mlit.go.jp/shigoto/yosan.html
���ƊT�v http://www.pa.cgr.mlit.go.jp/shigoto/jigyo.html
�`�p��`�֌W�f�|�^ http://www.pa.cgr.mlit.go.jp/shigoto/kouwan_top.html
���{�񍐁i�V���|�W�E���E�ψ���j http://www.pa.cgr.mlit.go.jp/jisshi/index.html
��D�E�_���� http://www.pa.cgr.mlit.go.jp/keiyaku/index.html
�����N http://www.pa.cgr.mlit.go.jp/link/index.html
���� http://www.pa.cgr.mlit.go.jp/shigoto/katuryoku.html
��炵 http://www.pa.cgr.mlit.go.jp/shigoto/kurashi.html
�‹� http://www.pa.cgr.mlit.go.jp/shigoto/kankyou.html
���S http://www.pa.cgr.mlit.go.jp/shigoto/anzen.html
�Z�p��i�����܂ށj�ɂ‚��� http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_index.htm
�����p�n�擾�ɌW��{���� http://tochi.mlit.go.jp/koukyouyouchi/index.htm
�⏞�R���T���^���g�o�^���x http://tochi.mlit.go.jp/generalpage/735
�����J http://www.mlit.go.jp/appli/file000009.html
�`�p��`�r�W�����iPDF:6.75MB�j http://www.pa.cgr.mlit.go.jp/shigoto/pdf/vision.pdf
�R�X�g�k���̒m�b��(JACIC�R�X�g�k���̒m�b��) http://www.mlit.go.jp/tec/chiebukuro/
���y��ʏȂ̋Z�p�J���i���y��ʏȓy�،������ւ̃����N�j http://www.pwri.go.jp/index.html
�����n��̍`�p��`�Z�p�J���i�L���`�p��`�Z�p�������ւ̃����N�j http://www.pa.cgr.mlit.go.jp/gicyo/
���y��ʏȂ̍`�p��`�Z�p�J���i�`�p��`�Z�p�������ւ̃����N�j http://www.pari.go.jp/
�Z�p�Ǘ������񋟃V�X�e�� http://www.cals2.cgr.mlit.go.jp/techserv/index.htm
�d�q�[�i�Ɋւ���v�́E� http://www.cals-ed.go.jp/

HTML / CSS Errors

Errors 0
Warnings 0

Error Detail

Line Column Description Detail

Traffic on cgr.mlit.go.jp

Alexa

Global Ranking --
Local Ranking --

Google Analytics

--

User Behaviour

Pave Views per Visit --
Bounce Rate --
Time on Site --

Referral sites

The data could no get obtained.

Keywords

The data could no get obtained.

Main Pages

Page Name URL
The data could no get obtained.

SEO on cgr.mlit.go.jp

SEO Global Metrics

Indexed Pages The data could no get obtained.
Page Rank N/A
Backlinks The data could no get obtained.

Change in Index Volume over Time

Link Analysis on Home Page

Meta Information / Directory Registration

Meta Description
Meta Keywords
Registered at Dmoz -
Number of Outgoing Links 58
Sitemap -
Robots.txt Found

SEO Analysis

Domain Age
Domain Length 14 characters
Title Length 20 characters
Meta Description Length 0 characters
Meta Keywords Length 0 characters
ALT Attributes in Images With ALT 38 Without ALT 4
h1 0
h2 0
h3 0
h4 0
h5 0
h6 0

List of Incoming Links

Page Title URL
The data could no get obtained.

Content in Robots.txt

User-agent: *
Disallow: /conference2/
Disallow: /izumokasen/scripts/
Disallow: /cginfo/syokai/busyo/eizen/main/
Disallow: /cgcon/H23sekkei.htm
Disallow: /cgcon/H23sekkeib.htm
Disallow: /cgcon/H24sekkei.htm
Disallow: /cgcon/H24sekkeib.htm
Disallow: /cgcon/ken.htm
Disallow: /cgcon/kou.htm
Disallow: /cgcon/top.htm

Keywords Extraction

Keywords Importance (Bigger the Number, More Important)
The data could no get obtained.

Social data on cgr.mlit.go.jp

Viral Volume

Shares on Google+ 0
Shares on Twitter 0
Shares on Facebook 0
Shares on Linkedin 0
Shares on Hatena 0

Facebook

Likes 0
Shares 0
Comments 0
Referral Visits from Facebook Shares 0

Volume of Shares over Time at Twitter

Volume of Shares over Time at Facebook

Volume of Share over Time at Google+

Volume of Share over Time at Hatena

Volume of Share over Time at Linkedin

Technologies on cgr.mlit.go.jp

The data could no get obtained.